Dla wielu Polaków Wilno jest miastem wyjątkowym. Wspomnienia związane z tym miastem oraz jego historia sprawiają, że wycieczki z Polski na terenie litewskiej stolicy pojawiają się dość często. Czy dobrze znamy Wilno?

Okazuje się, że na terenie tego miasta sporo jest zakątków mniej znanych, do których docierają tylko nieliczni turyści. Jedną z ciekawszych dzielnic tego miasta, którą warto uwzględnić w programie swej wycieczki po Litwie i jej stolicy, są Łukiszki.

Łukiszki to dawna podmiejska osada, która dawniej zamieszkana była głównie przez biedotę. Od XV wieku Łukiszki stały się też miejscem osadzania Tatarów. O tym, że mają oni zamieszkać akurat w tej części Wilna, zadecydował zresztą sam książę Witold. To, że Tatarzy od XV stulecia stanowili ważną grupę na terenie tej dzielnicy, wywarło na nią ogromny wpływ. Mieli oni własny meczet oraz cmentarz, jednak te obiekty nie zachowały się do naszych czasów.

Łukiszki to dzielnica ważna również dla Polaków, a to ze względu na fakt, iż właśnie w tej części miasta w 1863 roku wykonywane były kary śmierci na polskich powstańcach. Trudnym okresem w dziejach Łukiszek były też lata II wojny światowej, kiedy to dzielnica stała się miejscem kojarzonym głównie z gestapowską siedzibą. Ponura tradycja kontynuowana była i w okresie powojennym, kiedy to na terenie tej części miasta powstało więzienie. Dziś jest ono siedzibą muzeum KGB – miejsca, w którym upamiętnia się mieszkańców Wilna oraz wszystkich Litwinów, którzy w okresie komunistycznym cierpieli z powodu prześladowań.