Świadectwa energetyczne to dokument powołany do życia przez nowelizację prawa budowlanego. Nowelizacja miała miejsce 1 stycznia 2009 roku i była ona konsekwencją wdrożenia w naszym kraju przepisów Unii Europejskiej, a konkretnie mówiąc dyrektywy nr 2002/91/WE. Dyrektywa ta nakazuje wszystkim krajom członkowskim wchodzącym w skład Unii wprowadzenie tzw. paszportów energetycznych dla nieruchomości znajdujących się na terenie Unii. Odpowiednikiem tych paszportów energetycznych są w naszym kraju właśnie świadectwa energetyczne. Jeżeli chcecie się Państwo dowiedzieć więcej na temat europejskich regulacji w powyższym zakresie zapraszamy na stronę firmy sgm consulting / świadectwa energetyczne Poznań.

Świadectwa energetyczne zawierają cenne informacje dla właścicieli nieruchomości lub potencjalnych kupców. Poniżej przedstawiam jakie to informacje.

Pierwsza to poziom zużycia energii na potrzeby ogrzewania, chłodzenia ,wentylacji i przygotowania ciepłej wody. Jest to chyba najważniejsza informacja. Znając dodatkowo koszt 1 kWh możemy wyliczyć przybliżone koszty utrzymania nieruchomości. Przybliżone ponieważ ogrzewanie, względnie chłodzenie latem, wentylacja i przygotowanie ciepłej wody jest odpowiedzialne za 90% zużycia energii w przeciętnym domu. Więcej informacji znajdziesz również na naszej stronie wspomnianej już powyżej –  sgm consulting / świadectwa energetyczne Poznań.

Drugą informacją, o której także możesz więcej przeczytać na stronie sgm consulting /  świadectwa energetyczne Poznań jest to ile energii pierwotnej dana nieruchomość zużywa i porównanie tego zużycia do wartości wymaganej/zalecanej przez polskie normy budowlane. Energia pierwotna to taka energia, która jest nieodnawialna w przyrodzie. Jest ona wyliczana za pomocą odpowiednich współczynników, gdzie daną wejściową jest energia zużywana przez nieruchomość.

Trzecia informacja, która jest zawarta w świadectwie energetycznym to rekomendacja osoby wykonującej świadectwo co do kroków jakie należy podjąć, aby ograniczyć zużycie energii przez daną nieruchomość. O tym również dowiecie się Państwo więcej wchodząc na stronę sgm consulting / świadectwa energetyczne Poznań. Niestety należy powiedzieć, że osoby sporządzające świadectwa energetyczne często pomijają w świadectwach energetycznych przez siebie sporządzonych zalecenia co do oszczędności. W takim przypadku należy bezwzględnie wymagać podania w świadectwie energetycznym zleceń. Bez nich dokument świadectwa energetycznego nie jest kompletny.