najważniejsze tematy

PR

komunikacja korporacyjna // cele strategiczne //

kontakt z mediami // biuro prasowe //

treści na stronach www // materiały korporacyjne //

organizacja imprez firmowych

JESTEŚ W DOBRYCH RĘKACH

ZAKRES DZIAŁANIA

  • Komunikacja wewnętrzna w firmie
  • Organizacja imprez firmowych 
  • Audyt dotychczasowego wizerunku firmy
  • Doradztwo w zakresie przedsięwzięć wspierających osiąganie celów strategicznych (np. programy społecznej odpowiedzialności biznesu)
  • Kontakty z mediami: organizacja konferencji prasowych, prowadzenie biura prasowego, przygotowywanie i dystrybucja wypowiedzi eksperckich komunikatów prasowych 
  • Opracowanie strategii komunikacji korporacyjnych
  • Przygotowanie treści na strony internetowe organizacji
  • Opracowanie korporacyjnych materiałów informacyjnych i promocyjnych – raportów rocznych, broszur, folderów, prezentacji, filmów itd.

Osiągnięcia

Dołącz do grona zadowolonych klientów

PR korporacyjny

99%

PR produkcyjny

12M

pr finansowy

99%

komunikacja kryzysowa

99%

Nasze motto

Działalność public relations jest dziedziną sztuki i nauką społeczną polegającą na analizowaniu tendencji, przewidywaniu ich konsekwencji, doradzaniu przywódcom organizacji oraz realizowaniu zaplanowanych programów działań służących zarówno interesom owych organizacji, jak i interesowi publicznemu.

    deklaracja meksykańska z 1978 roku

Zostańmy w kontakcie

Plac Kościelny 24, 
Łódź

784 632 981