Problem otyłości rośnie z zatrważającą szybkością w krajach rozwiniętych i rozwijających się na całym świecie. Szacuje się, że aż 1/3 populacji jest otyła! Te niepokojące statystyki nie dotyczą jedynie osób dorosłych, gdyż nadwaga i otyłość dotyka także jedno na pięć europejskich dzieci. Jednak na początek wyjaśnijmy, czym jest nadwaga i otyłość. Do określania, czy masa ciała jest prawidłowa służą między innymi: orientacyjny wskaźnik – BMI (body mass index), WHR (waist hip ratio) pozwalający na określenie typu sylwetki oraz siatki centylowe u dzieci. Na podstawie wskaźnika BMI diagnozuje się nadwagę przy wartości powyżej 25, a otyłość przy 30. Przelicznik ten nie ma jednak odniesienia u osób umięśnionych czy kobiet w ciąży, a u dzieci należy przy interpretacji brać pod uwagę także wiek i płeć.

Sytuacja w Polsce

Niestety, podobnie jak w innych krajach Europy, problem otyłości u dzieci staje się coraz powszechniejszym problemem. Z badań pomiarowych wynika, że nadwaga i otyłość są częstsze u dzieci starszych, w okresie dojrzewania i u nastolatków, niż u dzieci przedszkolnych i wczesnoszkolnych. Choroba ta dotyka w podobnym stopniu chłopców i dziewczynki.

Przyczyny

Największy wpływ na zdrowie ma styl życia, zaś czynniki genetyczne stanowią jedynie 20%. Odnosi się to również do utrzymania prawidłowej masy ciała. Najczęstszymi przyczynami otyłości dziecięcej są nieodpowiednia dieta, w tym zbyt dużo dostarczanych pokarmów oraz niedostateczne wydatkowanie energii, czyli zbyt mała aktywność fizyczna. Jeśli dziecko je w ciągu dnia więcej niż potrzebuje, jego organizm robi sobie zapasy w postaci tłuszczu. Zapotrzebowanie na energię rośnie wraz z intensywnością pracy organizmu w ciągu dnia. Im więcej ruchu, tym więcej musimy dostarczać energii naszemu organizmowi. Jeśli równowaga kaloryczna jest zachowana, przyczyn należy szukać głębiej, czyli w różnych chorobach czy właśnie w podatności genetycznej. Należy mieć na uwadze, że różne choroby endokrynologiczne i metaboliczne mogą skutkować nadmiernym wzrostem masy ciała.

Skutki

Należy pamiętać, że otyłość to ciężka choroba wymagająca leczenia! Nie jest to stan obojętny i może powodować wiele ciężkich powikłań. Otyłość stanowi niebezpieczeństwo dla rozwijającego się organizmu dziecka i nie można jej zbagatelizować. Poza efektami fizycznymi możliwe są także niekorzystne skutki psychiczne. Piętnowanie otyłego dziecka przez rówieśników negatywnie wpływa na samoocenę młodego człowieka, pragnącego odnaleźć się w szkolnej społeczności.

Leczenie

W leczeniu dziecka otyłego biorą udział lekarze, dietetycy, nauczyciele, trenerzy i inni specjaliści, ale kluczowa rolę odgrywa rodzina dziecka. Ważne jest zapewnianie odpowiedniego wsparcia, umożliwienie dziecku wprowadzenia odpowiedniej diety i zachęcanie do zwiększenia aktywności fizycznej. Dobrymi nawykami ze strony rodziców mogą być: wspólne przygotowywanie zdrowych posiłków, wspólne aktywne spędzanie czasu, zapisanie dziecka na odpowiednie zajęcia oraz monitorowanie postępów. Istnieją leki oraz zabiegi operacyjne pomocne w zwalczaniu otyłości, jednak należy mieć na uwadze, że bez odpowiedniej modyfikacji stylu życia, nie zdziałają cudów.

O o tyłości dziecięcej przeczytasz również na altruismonline.com – serwisie poświęconym tej tematyce.